REGULAMENT PARTICIPARE KIDS RACE – BIKEFEST 2018

1. Cadru general

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la concursul pentru copii “Kids Race”.

1.2. Organizatorii evenimentului menționat sunt Sprint Bike Sport şi Asociația Green Revolution, denumiţi în continuare “organizatori”.

1.3. “Kids Race” powered by Sprint Bike Sport este o întrecere de ciclism pentru copii, la care sunt admise biciclete de orice tip, în bună stare de funcţionare, organizatorii recomandând totuşi biciclete tip mountain-bike.

1.4. Participarea la concursul pentru copii “Kids Race” este gratuită. Numărul maxim de participanți pentru această ediție este stabilit la 120 (o sută douăzeci).

1.5. Înscrierea participanţilor se face sâmbătă, 1 septembrie în Parcul Izvor, în cadrul evenimentului Bikefest la corturile FOCUS.

1.6. Prin semnarea declaratiei de participare fiecare participant declară că îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice (spre exemplu rezultatele obţinute) să fie folosite în materialele de promovare ale evenimentului sub formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc., în mod gratuit şi necenzurat.

1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea anumitor participant, din motive obiective.

2. Obligațiile participanților

2.1. Participarea la “Kids Race” se face pe răspunderea reprezentantului legal al minorului, întărită prin semnarea declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului în faţa organizatorului.

2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.3. Casca de protecţie este obligatorie și trebuie purtată pe toată durata desfăşurării concursului. Refuzul purtării acesteia atrage descalificarea concurentului.

2.4. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.5. Preluarea numărului de concurs se face la corturile FOCUS, pozitionate in Parcul Izvor, în momentul înscrierii.

2.6. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de slăbiciune evidentă, boală, epuizare fizică sau psihică.

3. Pachetul de înscriere

3.1. Pachetul de participare include:

* alimente şi băuturi

* număr de concurs și bride de fixare

* produse cu valoare simbolică oferite de sponsor

* diplome pentru premiaţi

4. Trasee

4.1. Traseul va fi stabilit şi amenajat special înainte de data concursului în Parcul Izvor și va fi sub forma unei bucle cu lungimea de aproximativ 150-200 de metri. Bucla va include o parte de off-road ce presupune parcurgea unei porțiuni cu pietriș, iarbă și pământ, unde participanții la categoriile 8-10 ani și 11-13 ani vor trebui să abordeze și un mic deal, pe care vor urca și apoi coborî, precum și o parte pe asfalt care include diferite obstacole (jaloane) artificiale pe care concurenții trebuie sa le ocolească fără să le dărâme.

5. Categorii şi clasament

5.1. Participanţii se pot înregistra în următoarele categorii:

Categorie Născuți în anii Nr. ture

5-7 ani fete 2011-2013 1

5-7 ani băieți 2011-2013 1

8-10 ani fete 2008-2010 1

8-10 ani băieți 2008-2010 1

11-13 ani fete 2005-2007 2

11-13 ani băieți 2005-2007 2

5.2. Startul se dă individual pentru fiecare concurent în parte. Concurenții vor fi cronometrați și se vor acorda penalizări de timp pentru partea de obstacole artificiale (jaloane), în cazul în care concurenții dărâmă jaloanele sau nu le abordează corect.

5.3. Se premiază primii trei clasaţi din fiecare categorie.

5.4. Fiecare participant primește pachetul de participare.

5.5. Clasamentul se face în funcţie de ordinea de sosire stabilită în urma cronometrării, precum și a penalizărilor cumulate.

6. Premii

Premiile sunt următoarele și se vor acord astfel:

Toti participanții vor primi premii de participare:
 • Bandană Force multifuncțională vară;
 • Bandă reflctorizantă retractibilă Force;
 • Reflectorizanți spițe Force;
 • O sticlă de Cappy Puly 0.33l
 • O pungă Doritos.

Premii categoria de varstă 5-7 ani fete:

 • Locul I: Cască Force Fun Flowers, Brațară cu led-uri Force Shine, Bidon Force F 0.5l, Set lumini Force Double F alb/roșu și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte;
 • Locul II: Lacăt Force pentru copii, Bidon Force F 0.5l, Set lumini Force Double F alb/roșu și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte;
 • Locul III: Bidon Force F 0.5l, Set lumini Force Double F alb/roșu și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte.

Premii categoria de vârstă 5-7 ani băieți:

 • Locul I: Casca Force FUN Animals, Brățară cu led-uri Force Shine, Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte;
 • Locul II: Lacăt Force pentru copii, Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte;
 • Locul III: Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte.

Premii categoria de vârstă 8-10 ani fete:

 • Locul I: Ciclocomputer Force 12F fără fir, Brățară cu led-uri Force Shine, Bidon Force F 0.5l, Set lumini Force Double F alb/roșu și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte;
 • Locul II: Lacăt Luma Enduro 7334 D10, Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double F alb/roșu și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte;
 • Locul III: Bidon Force F 0.5l, Set lumini Force Double F alb/roșu și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte.

Premii categoria de vârstă 8-10 ani băieți:

 • Locul I: Ciclocomputer Force 12F fără fir, Brățară cu led-uri Force Shine, Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte;
 • Locul II: Lacăt Luma Enduro 7334 D10, Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte;
 • Locul III: Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double și Clips Force reflectorizant magnetic pentru îmbrăcăminte.

Premii categoria de vârstă 11-13 ani fete:

 • Locul I: Ciclocomputer Force 12F fara fir, Bratara cu led-uri Force Shine, Bidon Force F 0.5l, Set lumini Force Double F alb/rosu si Clips Force reflectorizant magnetic pentru imbracaminte
 • Locul II: Lacat Luma Enduro 7334 D10, Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double F alb/rosu si Clips Force reflectorizant magnetic pentru imbracaminte
 • Locul III: Bidon Force F 0.5l, Set lumini Force Double F alb/rosu si Clips Force reflectorizant magnetic pentru imbracaminte

Premii categoria de varsta 11-13 ani băieți:

 • Locul I: Ciclocomputer Force 12F fara fir, Bratara cu led-uri Force Shine, Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double si Clips Force reflectorizant magnetic pentru imbracaminte
 • Locul II: Lacat Luma Enduro 7334 D10, Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double si Clips Force reflectorizant magnetic pentru imbracaminte
 • Locul III: Bidon Force 0.5l, Set lumini Force Double si Clips Force reflectorizant magnetic pentru imbracaminte

7. Proceduri de concurs

7.1. Şedinţa tehnică O şedinţă tehnică va fi ţinută pentru toţi participanţii în ziua startului. În cursul şedinţei tehnice participanţii vor fi informaţi asupra traseului, porţiunilor periculoase, eventualelor modificări, precum şi a regulilor de comportament pe care participanţii sunt obligaţi să le respecte. Şedinţa tehnică va fi ţinută de directorul de concurs pentru fiecare categorie în parte, la linia de start.

7.2. Numărul de concurs

* Preluarea numărului de concurs se face în apropierea zonei de Start/Sosire, la cortul organizatorilor menționat mai sus

* Numărul de concurs trebuie montat pe ghidon şi trebuie să fie vizibil din faţă pe tot timpul concursului.

* În caz de abandon, numărul trebuie predat organizatorilor în zona de Start/Sosire.

7.3. Startul Startul se va da individual în data de 2 septembrie la ora 10:00.

7.4. Retragerea din concurs/Abandon

* Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la punctul de start/sosire, sa predea numărul de concurs şi este considerat retras.

* În caz de pană, reparaţii, căzătură, accidentare etc, traseul de concurs trebuie eliberat cât mai repede pentru a face posibilă trecerea celorlalţi concurenţi sau a echipelor de salvare.

8. Echipament obligatoriu

8.1. Echipamentul obligatoriu este compus din bicicletă în stare bună de funcționare, casca de protecţie şi numărul de concurs (care este pus la dispoziţie de către organizator).

9. Penalizări/Descalificări

9.1. Vor duce la descalificare următoarele acţiuni:

* lipsa echipamentului obligatoriu.

* abaterea de pe traseul stabilit in vederea scurtării traseului.

* schimbarea numărului de concurs

* limbaj nepotrivit.

9.2 Penalizările vor fi sub formă de timp adăugat la timpul final obținut de concurent în funcție de numărul de obstacole (jaloane) dărâmate de participant.

10. Reclamaţii/Contestaţii

10.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 30 minute de la finish-ul oficial.

11. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului

11.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

11.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

11.3. În caz de forță majoră, organizatorii pot lua decizia unor modificări de traseu sau program. La limită se poate decide inclusiv amânarea sau anularea cursei, în situații excepționale.

11.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor cu minim 1 zi înaintea concursului sau cel târziu la sedința tehnică din ziua concursului.